Utredning föreslår : SLU i Alnarp flyttar till Helsingborg 2013

Detta fick man på skolmejlen idag

Enligt utredningens huvudförslag ska SLU i Alnarp flytta till Helsingborg 2013. Här stationeras resurserna på Sofiero resp. Fredriksdals Trädgårdar där helt nya byggnader och anläggningar ska byggas. Högskolan i Malmö övertar alla anläggningar i Alnarp där man planerar nya utbildningar som behöver ”gröna resurser” vilket man saknar i stadsmiljön.

Landskapsarkitektur och administration förläggs till Sofiero

 Institutionen för Landskapsarkitektur som vid tidiga förhandlingar ställt speciella krav placeras i några runda byggnader nedanför slottet som får en spännande planlösning med stora glasytor och vattenytor (bild 1). Byggnaderna innehåller ett trädgårdslandskap där ett stort antal träd, buskar mm kan planteras i olika biotoper med artificiellt klimat för växter och människor. Rummen har havsutsikt och s k Intelligenta fönster som kan mörkläggas elektroniskt med Internet inlagt i glasytans tunna plasmaskikt. På det viset kan man alltid titta ut på ett vackert väder eller redigera landskapsbilden utanför efter önskemål för tillfället inom forskning och utbildning. Administrationen placeras i ett par låga byggnader, delvis byggda på höga träpelare och omgivna av trädkronor som skapar stimulerande naturljud. De är utformade i spiralformade etager och läggs i sluttningen nedanför slottet. Gångstråket utanför har redan fått det något skämtsamma namnet Centrala Rundgången.

 

Bild 1. Institutionen för Landskapsarkitekturs runda byggnader med s k Intelligenta fönster som har Internet i glasytan.


 LBT, Trädgårdsvetenskap och Sydsvensk skogsvetenskap flyttar till Fredriksdals Trädgårdar

 För LBT byggs stallanläggningar för de mer exotiska djurslag som i framtiden kan komma att introduceras i Sverige. Exempel är struts och dragdjur som oxar och spetshundar samt exklusiva köttdjur som antiloper, hjortar och känguru. Institutionens kontorsbyggnader läggs i direkt anslutning till stallanläggningarna och genom stora glasytor kan djuren studeras minutiöst. Detta skapar svåra utmaningar när det gäller att minimera luktemissionerna med ventilationssystemen. Institutionen för trädgårdsvetenskap flyttar till ett centralt beläget och byggnadshistoriskt influerat byggnadskomplex på Fredriksdals trädgårdar. I anslutning till kontorsbyggnaderna uppförs helt moderna och rymliga växthus för odling och sortimentshållning av frilands- och växthuskulturer. Nytt här är några tropiska avdelningar, noggrant avskiljda med karantänliknande arrangemang, för forskning om bl a sådana ätbara prydnadsväxtkulturer man tror blir populära bland konsumenterna i framtiden.

 

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap får lokaler på Fredriksdals trädgårdar

 Planeringen av Sydsvensk skogsvetenskaps lokaler har inte kommit lika långt som den övriga planeringen. Klart är ändå att institutionen ska lokaliseras till byggnader i anslutning till LBTs byggnader. Det har diskuterats om byggnader med något som liknar skogsplantskolor med växthus som innehåller både kontorslokaler och odlingslokaler för skogsplantor. Det har även spekulerats en del om vissa byggnader som ligger uppe i trädkronorna och nås via mycket snabbgående hissar som går i kraftiga, artificiella trädstammar liknande bokar. Dessa skulle byggas i avancerad betongteknik där Herr Professor DiplomIngenjör BauBaum från Abteilung Grosseinfrastrukturkomplexen vid Universität Hannover är chefskonstruktör och samarbetar med det svenska ingenjörsnätverket Ingenjörer utan brottgränser. Inom kort kommer ett definitivt besked om denna planering.

 

Avancerad tågbana mellan campus-platserna

 Ett lite spekulativt inslag i sammanhanget representerar den planerade tågbanan mellan de bägge campus-platserna. Den ska byggas på 50 m höga pelare och trafikeras av mycket snabbgående vagnar med ändstationer inne i SLUs byggnader. Meningen är att SLU-anställda ska få åka gratis. Elmopeder ska finnas tillgängliga och vara så fiffigt konstruerade att de kan köras på bara den ena av tågbanans räler samtidigt som ett avancerat varningssystem förhindrar alla slags kollisioner mellan fordonen. Vid några stationer ska man kunna ta ner mopeden till marken och där köra vidare i det allmänna gatunätet.    

Kommentera här: