Goodbye life!

17 dagar kvar, sen ska feteinlämningen in. Fram till dess kommer inte många timmar gå till spillo. Hejdå våren, vi ses till sommaren!
Nu börjar de sena nätterna på skolan och ett lite ohälsosammare liv då man inte äter så bra och rör sig mindre. Hoppas jag hinner ta mig tiden ändå att göra det. I fredads kväll ägnade jag och några till vår tid på skolan. Lite kul bilder från det här :)

Checklista inlämning

Analyser

Redovisa relevanta analyser av befintliga förhållanden i en rimlig skala som sätter platsen i sitt sammanhang och som underbygger ditt arbete.

 

Krav: Minst 2 relevanta analyser i en läsbar skala

Koncept

Redovisa konceptet med eventuell kortfattad förklarande text.

Förebilder och/eller illustrationer är också värdefulla inslag.

 

Krav: Konceptbild samt relevanta förebilder/illustrationer

Strukturplan

Redovisa den struktur som ni kommit fram till i området. Strukturplanen ska även redovisa utsnittet för situationsplanen.

 

Krav: Tydlig strukturplan som förklarar områdets organisation i relation till sin omgivning.

Situationsplan (1000-del alt. 500-del)

Redovisar hur tidigare ställningstagande faktiskt ter sig. Den här planen är en av presentationens viktigaste delar och ska vara illustrativ och gärna färglagd. Det ska vara lätt att sätta sig in i planen. Vad är byggnader, parkering, gata, gård, park, träd, plats, vatten mm? Illustrationsplanen ska även redovisa utsnittet för bostadsplanen (200-del).

 

Krav: Tydlig, lättläst illustrationsplan i skala 1:1 000, helst färglagd.

Bostadsmiljö (200-del)

Redovisar ett detaljerat utsnitt av en bostadsmiljö. Fokus ligger på att redovisa en väl fungerande utemiljö. Planen ska vara lättläst och illustrativ, gärna färglagd. Det ska vara enkelt att urskilja vad som är planteringar, gångar, byggnader mm.

 

Krav: Tydlig, lättläst plan över bostadsmiljö i skala 1:200, helst färglagd.

Sektioner

Sektioner ger en bra bild över stadsrummens och gårdsrummes utformning och deras relation till bebyggelse och andra avgränsningar. Sektionerna görs i skala 1:50 eller 1:100 beroende på sektionens längd och innehåll. Viktiga mått t.ex. gångvägar och bredd för trädplantering markeras i sektionen.

 

Krav: Två sektioner varav minst en visar den offentliga miljön

Perspektiv/illustrationer

Perspektiv ger en bra och lättförståelig bild av hur ni tänker er förslaget. Välj ut vyer som är representativa och som visar upp ert förslag ur en fördelaktig vinkel. Tänk på att perspektiven bör vara gjorda från en normal ögonhöjd (ca 1,6 m), vilket ger en trovärdig bild. Tänk på att någon bild kan göras stor och på så sätt vara en viktig del i er presentation. Perspektiven kan också göras som collage och blandtekniker.

 

Krav: Minst 2 perspektiv/illustrationer varav minst ett ska vara från normal ögonhöjd.

Bilder

Väl valda bilder från andra projekt som ni inspirerats av eller som på annat sätt visar hur ni har tänkt er området är ofta ett effektivt sätt att berätta om ert förslag. Det kan röra sig om hela områden, enskilda byggnader, gatumiljöer, detaljer och material.

 

Krav: Ett relevant antal förebilder

Textbilaga

Eftersom A1 planscherna skall kunna läsas stående på bekvämt ögonavstånd, kan det vara svårt att få plats med all den text som man vill ha med för att göra sitt förslag rättvisa. Sådan text läggs i en textbilaga.

 

Krav: Max 5 sidor text i A4-format

Om du vill

·         Sol/Skugga – en enkel studie i sol- och skuggförhållanden i din 200-del.

·         Belysningsprincip – enkel nattplan som redovisar hur du tänkt ljussättningen av området.

·         Olika diagram, enkla ”analyser” av ditt förslag som redovisar konsekvenserna av dina viktigaste ställningstaganden, t.ex. rörelse, rumsliga förlopp, riktningar, grönstruktur mm. 

Kommentera här: